Verkkoisännöinti

Verkkoisännöintipalvelun tarjoajan valinta on yksi tärkeimmistä päätöksistä, joka sinun tulee kotisivua käynnistäessäsi tai uudistaessasi tehdä. Oikean verkkoisännöintipalvelun tarjoajan valinta voi vaikuttaa myönteisesti kotisivusi tehoon, turvallisuuteen ja asiakkaiden kokemukseen. Tämän artikkelin tavoitteena on auttaa sinua ymmärtämään, mitä verkkoisännöinti on ja miten löytää kaikkein paras ja sopivin palvelu juuri sinun tarpeistasi lähtien.

Host.ee

Mitä verkkoisännöinti on?

Verkkoisännöinti on palvelu, joka mahdollistaa sinun saada internetissä kotisivusi julkisesti tavoitettavaksi. Se käsittää kotisivusi tiedostojen säilyttämisen palvelimessa, joka on jatkuvasti yhdistettynä internetiin. Kun joku kirjoittaa selaimessa verkko-osoitekenttään sivustosi nimen eli verkkotunnuksen, hänen tietokoneensa saa pääsyn palvelimeen ja hänen nähtävilleen tulee kyseinen sivusto.

Verkkotunnuksen valitseminen

Ennen verkkoisännöintipalvelun tarjoajan valintaa tulee miettiä omalle kotisivulle ainutkertainen ja sopiva verkkotunnus. Sen pitäisi olla mahdollisimman asianmukainen, yksinkertainen ja mieleenpainuva. Joitakin hyviä esimerkkejä ovat eesti.ee, nurme.eu ja apple.com. Ammattimaisuuden kannalta sen sijaan esimerkiksi koduteenused.wordpress.com ei ole erityisen hyvä, sillä se ei viittaa vain siihen, mihin sivusto voisi olla omistautunut, vaan myös siihen seikkaan, että sivusto perustuu suosittuun WordPress-alustaan. Verkkotunnuksessa kilpailevat lukijan huomiosta siten kaksi erilaista yritystä. Lisäksi tämän esimerkin osalta verkkotunnus on varsin pitkä, mikä vaikeuttaa sen kirjoittamista oikein ja nopeasti. Nimen valinnassa on hyvä tutustua myös verkkotunnussääntöihin, jotka Eesti Interneti SA:n hallintoneuvosto on hyväksynyt.

Nimen valinnassa on tärkeää miettiä myös ylätason verkkotunnusta eli kirjainyhdistelmää tai sanaa, joka on nimessä pisteen jälkeen. Huippuverkkotunnukset (esimerkiksi .com, .eu) ovat kalliita, mutta samalla markkinointimielessä ainoa oikea valinta suurelle yritykselle, jolla on kansainvälisen kokoluokan kasvusuunnitelmia.

Ennen verkkotunnuksen lopullista valintaa pitäisi tutkia, onko kyseinen verkkotunnus jo varattu vai ei. Tätä varten voi kirjoittaa selaimessa verkkotunnuksen osoitekenttään ja katsoa, onko jokin sen niminen sivusto jo olemassa.

Verkkotunnuksen rekisteröiminen ja verkkoisännöinti

Kun sopiva verkkotunnus on valittu, seuraava vaihe on verkkotunnuksen rekisteröiminen. Yksi mahdollisuus oman verkkotunnuksen rekisteröimiseen on käyttää rekisterinpitäjän palvelua. Niitä on monia, esimerkiksi Host.ee ja monet muutkin.

Host.ee on yksi Viron tunnetuimmista ja luotettavimmista rekisterinpitäjistä. Sillä on monipuolinen valinta erilaisia ylätason verkkotunnuksia ja lisäksi se tarjoaa myös verkkoisännöintipalvelua – tämä tekee kotisivun luomisesta ja hallinnoinnista helpon. Jos sinulla on yksinkertainen kotisivu, jolle ei ole suuria vaatimuksia, voit saada kotisivun verkkoisännöintipalvelun jopa alkaen hintaan 3,98 euroa kuukaudessa. Aina kaikkein halvin vaihtoehto ei kuitenkaan sovi, joten esittelemme seuraavassa erilaisia verkkoisännöinnin tyyppejä ja niiden erityispiirteitä.

Erilaiset verkkoisännöintityypit

Verkkoisännöintipalvelut jakautuvat yleisesti ottaen kolmeen tyyppiin. Sopivan tyypin valinta riippuu yrityksen koosta ja kotisivulle asetetuista tavoitteista.

Jaettu verkkoisännöinti

Jaettu verkkoisännöinti on yleisin ja edullisin verkkoisännöintityyppi. Kuten nimikin viittaa, jaettu verkkoisännöinti tarkoittaa sitä, että kotisivusi käyttää muiden kotisivujen kanssa samaa palvelinta.

Jaettu verkkoisännöinti on yleensä kaikkein edullisin, sillä palvelimen kustannukset maksavat monta käyttäjää yhdessä – toisin sanoen juuri kustannusten jakaminen tekeekin palvelun edulliseksi. Toisaalta sellaisessa tapauksessa muut samassa palvelimessa olevat sivustot voivat vaikuttaa kotisivuun. Esimerkiksi jos palvelimessa yksi sivusto on ylikuormitettu, se voi hidastaa myös muita kyseisessä palvelimessa olevia sivustoja. Sama koskee myös turvallisuutta – jos palvelimen yhdellä sivustolla on turvallisuusongelma, se voi vaarantaa myös palvelimen muita sivustoja. Jaetun verkkoisännöinnin yhteydessä myös palvelimen säätömahdollisuudet ovat varsin rajalliset, joten palvelimen asetusten osalta ei ole mahdollista saavuttaa täydellistä hallintaa.

Esitämme seuraavassa esimerkkejä siitä, kenelle jaettu verkkoisännöinti sopii.

Bloginpitäjät ja harrastusprojektien parissa toimijat

Jaettu verkkoisännöinti on paras vaihtoehto pienelle tai henkilökohtaiselle hankkeelle – jos esimerkiksi halutaan pitää blogia omista päivittäisistä toimista, tehdä omia töitä varten portfolio, jakaa muille kirjoituksia tai matkavaikutelmia.

Pienyritykset

Pienet yritykset, joilla ei ole paljon taloudellisia voimavaroja, mutta joille internetissä näkyvyys on tärkeää, käyttävät usein jaettua verkkoisännöintiä. Ravintolat, pienten kauppojen omistajat ja erilaisten palvelujen – esimerkiksi kauneuspalvelujen ja konsultointien – tarjoajat käyttävät yleensä jaettua verkkoisännöintiä.

Pilvipohjainen verkkoisännöinti (VPS) – ihanteellinen vaihtoehto keskisuurille yrityksille

Pilvipohjainen verkkoisännöinti käyttää monta virtuaalista palvelinta (VPS), mikä takaa paremman tehon ja skaalautuvuuden.

VPS:n osalta palvelin on jaettu erillisiksi virtuaalisiksi palvelimiksi, jotka jäljittelevät fyysisiä palvelimia. VPS on ikään kuin virtuaalinen kone, joka käyttää osaa fyysisen palvelimen resursseista. Host.ee:n VPS:t perustuvat Intel® Xeon® Gold -prosessoreihin ja 5 eurosta alkavat kuukausihinnat tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon keskisuurille yrityksille, joilla on jonkinasteisia budjettirajoituksia.

Pilvipohjainen verkkoisännöinti tarjoaa enemmän muokkaus- ja säätömahdollisuuksia kuin jaettu verkkoisännöinti. Lisäksi myös teho ja turvallisuus ovat parempia, sillä jokainen VPS on erillinen ja eristetty osa – se vähentää turvallisuusriskejä ja tehoon liittyviä ongelmia. Koska VPS:n osalta on mahdollista käyttää erillisiä resursseja, hinnat voivat olla korkeammat kuin jaetun verkkoisännöinnin yhteydessä. Mainitsemme esimerkkejä siitä, minkä alojen yritykset päättävät usein valita VPS.

Startup-yritykset

Monet startup- ja muut yritykset, joiden tulee ajoittain sopeutua uusiin olosuhteisiin, suosivat VPS:iä, koska ne antavat niille mahdollisuuden muokata kotisivujaan muuttuvien tarpeiden mukaan nopeasti.

Verkkopalvelutoimistot

Yritykset, jotka tarjoavat verkkopalveluita, käyttävät VPS:iä hoitaakseen useiden eri asiakkaiden kotisivujen ja sovellusten verkkoisännöinnin. Se antaa tarvittavan hallinnan ja riittävästi erotetun ympäristön jokaiselle asiakkaalle.

Verkkokauppayritykset

VPS:iä käyttävät myös monet verkkokauppayritykset, sillä ne mahdollistavat tehokkaasti kauppojen verkkoisännöinnin, mutta samalla myös takaavat asiakkaille nopean ja turvallisen ostokokemuksen. Yhtenä esimerkkinä Shopify – verkkokauppa-alusta, joka mahdollistaa yritysten ja yksityishenkilöiden luoda, hallinnoida ja käynnistää verkkokauppoja.

Erityispalvelin – huipputason verkkoisännöinti suurille yrityksille

Erityispalvelin tarkoittaa, että käytössäsi on fyysinen serveri, joka on omistettu vain yhdelle verkkosivustolle. Se on sopivin valinta suurten yritysten kotisivuille ja laajoille verkkoprojekteille, jotka häiriöittä toimiakseen vaativat paljon resursseja ja suurta tehoa. Erityispalvelin takaa kotisivulle äärimmäisen hyvän turvallisuuden. Samalla se on kuitenkin kolmen verkkoisännöintityypin vertailussa myös kallein vaihtoehto. Näytämme esimerkkejä siitä, millaiset yritykset käyttävät erityispalvelimia.

Maailmanlaajuiset verkkokauppayritykset

Suuret verkkokauppayritykset, kuten Amazon, eBay ja Alibaba, käyttävät erityispalvelimia tilavuudeltaan massiivisten verkkokauppojen isännöintiin. Samalla niiden tulee kuitenkin tarjota nopeaa ja häiriötöntä ostokokemusta miljoonille asiakkaille. Juuri erityispalvelin mahdollistaa sen.

Pankit ja rahoituspalvelujen tarjoajat

Myös pankit, vakuutusyhtiöt ja rahoituspalvelujen tarjoajat käyttävät erityispalvelimia, sillä niille on ratkaisevan tärkeää taata asiakkaiden taloustietojen korkea turvallisuus. Lisäksi palvelun pitää olla nopeaa – siten erityispalvelin on ainoa oikea vaihtoehto.

Terveydenhoitolaitokset

Sairaalat ja terveydenhoitolaitokset käyttävät erityispalvelimia suojatakseen ja säilyttääkseen asiakkaidensa luottamuksellisia tietoja ja arkaluontoista lääketieteellistä tietoa parhaalla mahdollisella tavalla.

Tieteelliset laitokset

Tieteelliseen työhön suuntautuneet organisaatiot käyttävät erityispalvelimia tietomäärien hallinnointiin ja tietojen analysoimiseen.

Mitä kotisivun verkkoisännöinnin valinnassa tulee ottaa huomioon?

Kun olet yrityksesi erityispiirteiden mukaan harkinnut, minkä tyyppinen verkkoisännöinti tarpeisiisi voisi sopia, on aika käsitellä asiaa vähän syvemmin. Kuvailemme seuraavassa, mitä yksityiskohtia tulee verkkoisännöinnin valinnassa ottaa huomioon.

Teho kotisivun laatua muokkaavana tärkeänä tekijänä

Kotisivun hyvän verkkoisännöintipalvelun tarjoajan yksi tuntomerkeistä on se, että sen palvelimissa isännöitävät sivustot lataavat nopeasti. Kotisivun nopeus on sivustolla kävijöiden kannalta tärkeää. Jos sivusto on hidas, kävijät poistuvat nopeasti ja etsivät pääsääntöisesti jonkin toisen vaihtoehdon. Se puolestaan lisää todennäköisyyttä, että he voivat sattua esimerkiksi jonkun kilpailijasi kotisivulle.

Myös Google ja muut hakukoneet arvostavat nopeita sivustoja ja nostavat ne hakutuloksissa edelle – lisäten siten kotisivusi näkyvyyttä ja vaikuttaen siten myönteisesti SEO:on eli hakukoneoptimointiin. SEO eli search engine optimizationon tekninen markkinoinnin alue,jolla erilaisten käytänteiden avulla kotisivun sisältöä ja muita ominaisuuksia mukautetaan siten, että sivusto olisi Googlen hakutulosten joukossa paremmin sijoittunut. Siten voi sanoa, että oikea verkkoisännöintipalvelun valinta vaikuttaa myönteisesti yrityksen markkinointistrategian toimimiseen. Toisin sanoen on äärettömän tärkeää valita sellainen verkkoisännöintipalvelu, jossa palvelin tai palvelimet takaavat kotisivujen nopean latausajan.

Turvallisuus – suojaa kotisivuasi vaaroilta

On erittäin tärkeää, että kotisivu on turvallinen ja tarjoaa suojaa hakkereiden hyökkäyksiä vastaan. Varmistu siitä, että valittu verkkoisännöinti tarjoaa perusteellista suojaa, mukaan lukien palomuurin, SSL-sertifikaatit, DDoS-hyökkäysten torjuntamahdollisuudet ja säännölliset varmuuskopioinnit. Huomiota tule kiinnittää myös tietoihin – varmistu siitä, että verkkoisännöintipalvelun tarjoaja käyttää turvallisia tietokeskuksia. Lisäksi palvelun tarjoajalla pitäisi olla mekanismit tietovuotojen ehkäisyyn ja havaitsemiseen. Turvallisuuden erilaiset näkökohdat huomioon ottamalla voi olla varma siitä, että kotisivu on suojattuna ja mahdolliset turvallisuusriskit ennakoidaan tehokkaasti.

Skaalautuvuus ja yrityksen kasvusuunnitelmat

Skaalautuvuus ja yrityksen kasvusuunnitelmat on äärettömän tärkeää huomioida kotisivun verkkoisännöintipalvelua valittaessa. Jos kyseessä on kasvava yritys tai yritys, jolla voi hyvin todennäköisesti syntyä tulevaisuudessa kasvusuunnitelmia, on ehkäpä järkevää harkita esimerkiksi jaetun verkkoisännöinnin sijasta VPS:n valintaa. Siinä tapauksessa tarvittavat muutokset on helpompaa toteuttaa ja mukauttaa kotisivua niitä vastaavasti. Tulevaisuudensuunnitelmien määrittäminen auttaa tekemään nykyhetkellä parhaan valinnan.

Asiakastuki ongelmien yhteydessä

Jos aiheutuu ongelmia, tarvitaan nopeita ja asiantuntevia neuvoja. Tutki, millaista asiakastukea kyseinen verkkoisännöintiyritys tarjoaa. Nopea ja ammattitaitoinen apu voi olla äärettömän tärkeää, kun yllättäviä tilanteita tulee ratkaista nopeasti. Kiinnitä huomiota siihen, millaisina aikoina asiakastuki on puhelimitse tavoitettavissa ja tarjoaako palvelun tarjoaja kotisivullaan keskustelumahdollisuutta online-ajassa. Hyvä ajatus on myös tutkia muilta henkilöiltä heidän kokemuksiaan tai suorittaa hieman tutkimustyötä internetissä lisäpalautteen löytämiseksi.

Hinta – löydä hinnan ja laadun välillä tasapaino

Hinta on aina tärkeä tekijä, mutta älä valitse välttämättä kaikkein halvinta vaihtoehtoa. Halpa hinta voi tarkoittaa heikompaa tehoa ja turvallisuutta ja muodostua lopulta kalliimmaksi, kun ilmenee jokin ongelma, jonka ratkaiseminen voi vaatia asiantuntijan apua. Joskus tulee sijoittaa hieman enemmän, jotta saadaan laadukkaampi palvelu kotisivun sujuvamman toimimisen varmistamiseen.

Yrityksen tai asiakkaiden maantieteellinen sijainti

Palvelimen fyysinen sijainti voi vaikuttaa kotisivun lataamisen nopeuteen ja tehoon. Jos yrityksesi sijaitsee esimerkiksi Virossa ja itse oleskelet pääsääntöisesti samoin Virossa, on järkevää valita jokin paikallinen verkkoisännöintipalvelu, jotta olisi mahdollista nauttia lähellä sijaitsevan palvelimen eduista. Kannattaa ajatella sitäkin, missä sijaitsee se kohderyhmä, joka käy kotisivullasi eniten. Kun palvelin sijaitsee maantieteellisesti tärkeintä kohderyhmääsi tai sivustolla kävijöitä lähempänä, se auttaa olemaan varma siitä, että kotisivut lataavat heidän laitteissaan nopeasti.

Tarvitsetko myös webmail-palvelua?

Monet verkkoisännöintiyritykset tarjoavat myös webmail-palvelua. Se tarkoittaa, että kun verkkotunnuksesi on isännöitävänä tietyn palveluntarjoajan palvelimissa, voit usein käyttää myös sen tarjoamaa webmail-palvelua verkkotunnukseesi liittyviä sähköpostiosoitteita varten. Suurella enemmistöllä yrityksistä on olemassa yleinen sähköpostiosoite muodossa [email protected], mutta tarpeista riippuen voi verkkotunnukseen liittyvän sähköpostiosoitteen luoda esimerkiksi yrityksen jokaiselle työntelijälle. Joten – jos tarvitset verkkotunnukseesi liittyvää sähköpostiosoitetta tai useampaakin, tulisi tutkia, tarjoaako valittu verkkoisännöintiyritys myös webmail-palvelua. Se mahdollistaa integroida kotisivun verkkoisännöinnin ja sähköpostipalvelut samaan yritykseen helpottaen siten sekä verkkotunnuksen hallinnointia että sähköposti käyttämistä.

Miten löytää paras kotisivun verkkoisännöintipalvelu?

Edellä esitetty yhteen vetäen voi sanoa, että kotisivun verkkoisännöintipalvelun valinta on prosessi, joka vaatii monien asioiden harkintaa. Seuraavassa kuvaamme prosessin vaihe vaiheelta.

Vaihe 1: määritä tarpeesi

Ensimmäinen vaihe parhaan verkkoisännöintipalvelun etsinnässä on määrittää tarkasti omat tarpeet. Ajattele huolellisesti, millaista verkkosivua tarvitset ja millaiset ovat yrityksesi tai hankkeesi erityispiirteet. Miten tärkeää on riittävä levytila nopean tietoliikenteen mahdollistamiseksi? Tai onko tärkeintä erittäin hyvä turvallisuus? Harkitse perusteellisesti, millaisia vaatimuksia asetat tehon, turvallisuuden ja skaalautuvuuden osalta. Siten voit tehdä tietoisen valinnan, joka sopii tavoitteisiisi.

Vaihe 2: tutki erilaisia palveluntarjoajia

Seuraava tärkeä vaihe on tehdä perusteellinen tutkimustyö erilaisten verkkoisännöintipalvelun tarjoajien osalta. Tarkasta niiden tarjoamat toiminnot, hinnat ja asiakkaiden palaute sekä arvioinnit. Tutki, millaisia lisäpalveluja ne tarjoavat, esimerkiksi asiakastukea, varmuuskopiointia, ja tietosuojaa. Se auttaa sinua saamaan hyvän näkemyksen eri palveluntarjoajien mahdollisuuksista ja näkemään, miten hyvin ne sopivat sinun tarpeisiisi.

Vaihe 3: valitse sopiva tyyppi

Kolmanneksi sinun tulee valita verkkoisännöinnin tyyppi. Jaetut palvelimet ovat kohtuuhintaisia, mutta niiden voimavarat saattavat olla rajallisia ja riittämättömän turvallisia. Pilvipohjainen verkkoisännöinti tarjoaa suurempaa joustavuutta ja skaalautuvuutta. Erityispalvelimet ovat tehokkaimpia ja turvallisimpia, mutta myös kaikkein kalleimpia. Valinta pitää tehdä projektin koosta ja talousarviosta riippuen.

Vaihe 4: tarkasta siirtomahdollisuudet

Jos sinulla on jo kotisivu olemassa, sinun tulee vakuuttua siitä, että uusi verkkoisännöintipalvelu mahdollistaa yksinkertaisen ja sujuvan siirtymisen. Tarkasta, tarjoaako verkkoisännöintiyritys siirtämisen yhteydessä tukea ja tukeeko se alustaasi ja sisältöä. Tämä auttaa välttämään häiriöitä verkkosivuston siirtämisessä yhdeltä alustalta toiselle.

Vaihe 5: testaa palvelu

Ennen lopullisen päätöksen tekemistä on suositeltavaa kokeilla valittua palvelua. Monet verkkoisännöintiyritykset tarjoavat ilmaisia koekausia, jotka antavat sinulle mahdollisuuden tutustua niiden palveluun ja arvioida, vastaako se sinun odotuksiasi. Tänä kautena voit testata tehoa, käyttömukavuutta ja asiakastukea.

Vaihe 6: tee päätös

Perusteellisen tutkimisen, testauksen ja harkinnan jälkeen on hyvä tehdä lopullinen päätös ja aloittaa kotisivun isännöintipalvelu valitun palveluntarjoajan luona. On tärkeää valita palvelu, joka sopii projektin tai yrityksen tarpeisiin sekä nyt että myös tulevaisuudessa.

Yleisimmät virheet kotisivun verkkoisännöinnin valinnassa

Edellä kuvailimme niitä tärkeitä yksityiskohtia, joita kotisivun verkkoisännöinnin valinnassa tulee ottaa huomioon. Sen perusteella voi esittää seuraavat yleisimmät virheet, joita palveluntarjoajan valinnassa tehdään:

Puutteellinen tutkimustyö

Jos erilaisia palveluntarjoajia ja asiakkaiden palautetta ei ole verrattu, on todennäköisempää, että valitaan jokin verkkoisännöintipalvelu, josta halutaan myöhemmin siirtyä johonkin muuhun ratkaisuun.

Ei harkita oman yrityksen ja kotisivun tarpeita

Jos ei ole määritetty, kenelle tai mitä varten sivusto on tarkoitettu ja mikä sen tavoite on, on todennäköisempää, että valitaan verkkoisännöintipalvelu, joka ei olekaan kaikkein sopivin.

Vain hinnan perusteella päättäminen

Vaikka halvimman vaihtoehdon valitseminen voikin olla houkutteleva ajatus, hinta ei ole suinkaan ainoa tekijä, joka kannattaa ottaa huomioon. Kokonaisuuden kannalta hieman oleellisempia ovatkin teho ja turvallisuus.

Koekausimahdollisuuden käyttämättä jättäminen

Ennen lopullisen päätöksen tekemistä on hyvä idea kokeilla kyseistä palvelua koekaudella. Testaus on varma tapa saada tietää, onko valittu ratkaisu sopiva vai ei.

Ei ajatella tulevaisuutta

Kyseisen hetken tilanteessa valittu verkkoisännöinti voi sopia jonkin aikaa hyvin, mutta jos yrityksellä on kasvusuunnitelmia, ennemmin tai myöhemmin huomataan, että tarvitaan jotain muuta verkkoisännöintipalvelua, jonka tarjoama teho takaa sivuston nopean ja sujuvan toiminnan.

Verkkoisännöinnin palveluntarjoajan valinta on äärettömän tärkeä päätös

Yhteenvetona voi sanoa, että oikein valittu verkkoisännöintipalvelu sopivan tarjoajan luona on verkkosivuston menestyksekkään toimimisen perusta. Oikean verkkoisännöintipalvelun valinta on ehdottoman tärkeä vaihe, joka vaikuttaa verkkosivustosi nopeuteen, turvallisuuteen ja tavoitettavuuteen. Hyvin toimiva kotisivu puolestaan vaikuttaa hyvin myös yrityksen näkyvyyteen internetissä ja se puolestaan vaikuttaa myyntituloksiin myönteisesti. Älä kiirehti verkkoisännöinnin valinnasta päättämisessä ja noudata annettuja neuvoja löytääksesi tarpeistasi lähtien parhaan palvelun.

Host.ee – Verkkotunnuksen rekisteröiminen, VPS ja verkkoisännöinti