fi domain

.fi on Suomen maatunnus, jota käytetään Suomessa toimivien verkkotunnusten loppuliitteessä. Ficora on Suomen viestintävirasto, joka vastaa .fi-verkkotunnusten hallinnasta ja valvonnasta.

Ficora vastaa myös Suomen viranomaisten sähköisestä viestinnästä ja tietoturvasta. Se ylläpitää Suomen tietoliikenneverkkojen toimivuutta, seuraa verkkoturvallisuutta ja puolustaa Suomen tietoverkkoja mahdollisilta hyökkäyksiltä.

Ficora toimii myös .fi-verkkotunnusten rekisteröinnin valvojana ja huolehtii siitä, että verkkotunnusten rekisteröinti ja hallinnointi tapahtuvat sujuvasti ja oikein. Ficora valvoo .fi-verkkotunnusten käyttöä ja estää väärinkäytöksiä, kuten verkkotunnusten varastamista tai niiden käyttöä laittomiin tarkoituksiin.

Ficora myöntää myös sähköisen viestinnän palveluntarjoajille toimiluvat ja valvoo niiden toimintaa. Lisäksi Ficora vastaa Suomen viranomaisten sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisestä allekirjoituksesta.

Ficora on tärkeä toimija Suomen tietoliikennealalla ja sen toiminta on keskeistä Suomen digitaalisen yhteiskunnan kehitykselle ja turvallisuudelle.